Characters
Level 70 Enhancement Restoration
Level 70
Level 70 Beast Mastery
Level 85 Holy Discipline
Level 85 Restoration Elemental
Level 84 Protection Fury
Level 80 Balance Restoration
Level 70
Level 85 Affliction Demonology
Level 80
Level 80
Level 80 Holy Retribution
Level 70 Retribution Protection
Level 80
Level 70 Feral
Level 80
Level 70
Level 85 Protect Arms
Level 80 Protection
Level 80 Shadow Discipline
Level 80 Holy Protection
Level 70
Level 40
Level 70
 
Mumble
Server Status
1